Αρχική

banner-2Η σημασία της Αθήνας και της Αττικής για την αρχαία ελληνική ιστορία είναι ευρέως γνωστή. Αρχαιολόγοι και ιστορικοί έχουν μελετήσει σχεδόν κάθε πτυχή του κοινωνικού και πολιτικού βίου στο αθηναϊκό κράτος της Κλασικής και Αρχαϊκής περιόδου. Αντιθέτως, η γνώση μας για την προϊστορία της Αττικής είναι περιορισμένη. Παρά τις σημαντικές ανακαλύψεις των τελευταίων είκοσι ετών, η εικόνα που διαθέτουμε για τις επιμέρους φάσεις της προϊστορίας παραμένει αποσπασματική. Εξίσου ελλιπής είναι η κατανόηση της σημασίας του φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής τόσο για την πρωιμότερη κατοίκηση της περιοχής όσο και για την ανάδυση σύνθετων κοινωνικών μορφωμάτων την Εποχή του Χαλκού, ιδιαίτερα κατά τη Mυκηναϊκή περίοδο.

Το συνέδριο «Η προϊστορία της Αθήνας και της Αττικής», που διοργανώνεται στις 27-31 Μαίου 2015, επιδιώκει να καλύψει αυτό το κενό. Περιλαμβάνει παρουσιάσεις που επιχειρούν να συνθέσουν παλαιά και νέα δεδομένα και να τα εντάξουν σε ένα ευρύτερο αρχαιολογικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παρακάτω θέματα:

 • Attica_shade_1Γεωλογία και γεωμορφολογία της προϊστορικής Αττικής
 • Άνθρωπος και περιβάλλον από την Παλαιολιθική έως την Εποχή του Χαλκού
 • Σχετική και απόλυτη χρονολόγηση
 • Χρήσεις γης και οικισμοί
 • Ταφική αρχιτεκτονική και πρακτικές
 • Πολιτική οικονομία και κοινωνική οργάνωση
 • Ενδείξεις τελετουργικών/λατρευτικών δραστηριοτήτων
 • Η μεταλλουργία και οι επιπτώσεις της στην οικονομία
 • Επαφές με άλλες περιοχές του Αιγαίου και πέρα από αυτό
 • Η θέση της Αττικής στο μυκηναϊκό κόσμο
 • Ενδείξεις συνέχειας / ασυνέχειας στο τέλος της Εποχής του Χαλκού.

Οι ανακοινώσεις του συνεδρίου θα γίνουν στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

To συνέδριο θα μεταδίδεται live-stream μέσω του δικτυακού τόπου
http://www.ascsa.edu.gr/index.php/about/livestream

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη σελίδα του συνεδρίου στο facebook
https://www.facebook.com/AthensandAtticainPrehistory?fref=ts


low_organisers_logos